Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 67  pokazuj  pozycji

6/DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO/PN/23 Sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-20 2023-04-05 12:00 2023-05-24
11/BROSZURY/TP/23 Opracowanie, tłumaczenie i dostawa publikacji pt.: „Broszura Informacyjna dla Cudzoziemców – pierwsze kroki w Polsce” na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-02-16 2023-02-23 10:00 2023-05-11
9/OCHRONA-JACHRANKA/US/23 Świadczenie usług ochrony nieruchomości Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Jachrance 81 Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-08 2023-02-20 10:00 2023-05-11
2/MEBLE/PN/23 Dostawa mebli biurowych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-06 2023-03-06 10:00 --
5/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/TP/23 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-01 2023-02-20 10:00 2023-03-02
7/BROSZURY/TP/23 Opracowanie, tłumaczenie i dostawa publikacji pt.: „Broszura Informacyjna dla Cudzoziemców – pierwsze kroki w Polsce” na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-26 2023-02-07 10:00 --
49/PRZEŁĄCZIKI SIECIOWE/TP2/22 Dostawa przełączników sieciowych wraz ze wsparciem technicznym producenta na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru oraz dostawy wsparcia technicznego producenta dla posiadanych sześciu przełączników Juniper EX4300 na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 10:00 --
46/LICENCJE MICROSOFT OFFICE/TP/22 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office 2021 Standard lub równoważnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-15 2022-11-25 08:00 2022-12-12
45/LICENCJE AXENCE NVISION/TP/22 Zakup licencji i wsparcia technicznego oprogramowania Axence Nvision Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-15 2022-11-23 10:00 2022-12-12
47/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/TP/22 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-14 2022-11-22 10:00 2022-12-12
44/PRZEŁĄCZIKI SIECIOWE/TP2/22 Dostawa przełączników sieciowych wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz dostawy wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przełączników Juniper EX4300 Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-02 2022-11-14 10:00 2022-11-25
41/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE-4/TP/22 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do punktów żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-17 2022-10-25 11:00 2022-12-23
37/PRACOWNIK NAUKOWY/TP/22 Świadczenie usług pracownika naukowego na rzecz Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-30 2022-10-10 12:00 2022-10-11
27/OPRACOWANIE MODELU SZACOWANIA/TP/22 Opracowanie modelu szacowania liczebności obywateli Ukrainy w Polsce Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-03 10:00 2022-10-03
35/DOSTAWA MACIERZY DYSKOWYCH/TP/22 Sprzedaż i dostawa 6 sztuk macierzy dyskowych z niezbędnym wyposażeniem Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-01 2022-09-12 11:00 2022-10-17
32/SYSTEM DO BACKUPU ACTIVE DIRECTORY/TP/22 Dostawa systemu do administrowania, monitorowania diagnostyki oraz backupu Active Directory wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Urzędu do Spraw Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-22 2022-09-02 11:00 2022-10-20
33/CATERING/TP/22 Świadczenie usług cateringowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Białej Podlaskiej Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-03 2022-08-24 10:00 2022-10-17
29/INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA/PN/22 Dostawa i konfiguracja urządzeń oraz licencji niezbędnych do rozszerzenia infrastruktury informatycznej w związku z rozbudową wdrożonego Modułu Obsługi Spraw wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-02 2022-08-30 12:00 2022-10-11
31/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/TP/22 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców (II) Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-25 2022-08-02 13:00 2022-10-20
28/BROSZURY INFORMACYJNE/TP/22 Opracowanie, tłumaczenie i dostawa publikacji pt.: „Broszura Informacyjna dla Cudzoziemców – pierwsze kroki w Polsce” na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-25 2022-08-05 11:00 2022-10-20
30/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE-3/PN/22 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-25 2022-08-22 10:00 2022-10-17
23/USŁUGI EDUKACYJNE-2/US/22 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-05 2022-07-15 10:00 2022-08-10
26/NADZÓR INWESTORSKI – DĘBAK/TP/22 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania związanego z wykonaniem połączeń światłowodowych w Ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-30 2022-07-18 10:00 2022-09-27
24/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/TP/22 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-20 2022-06-28 11:00 2022-07-05
21/DOSTAWA SAMOCHODÓW/TP/22 Dostawa samochodów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-08 2022-06-21 11:00 2022-10-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa