Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 148  pokazuj  pozycji

4/SUG-II/TP/24 Świadczenie usług serwisu, konserwacji i przeglądów systemów gaszenia gazem (SUG) dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-20 2024-03-28 10:00 2024-05-14
1/SUG/TP/24 Świadczenie usług serwisu, konserwacji i przeglądów systemów gaszenia gazem (SUG) dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-18 2024-02-08 10:00 2024-02-27
78/PRZEKAZY PIENIĘŻNE/US/23 Świadczenie usług wypłaty środków pieniężnych w formie przekazów zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-12-14 2024-01-15 10:00 2024-03-19
76/AKTUALIZACJA ESET/TP/23 Dostawa aktualizacji posiadanego oprogramowania ESET Protect Essential ONPREM do oprogramowania ESET PROTECT Advanced ONPREM Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-29 2023-12-07 10:00 2024-01-04
67/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/TP/23 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do punktów żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-27 2023-12-06 11:00 2024-01-23
75/KONFERENCJA-DKIBM-2/TP/23 Świadczenie usług konferencyjnych oraz hotelarsko-gastronomicznych podczas konferencji informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0 (...) Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-22 2023-11-30 10:00 2024-01-04
74/SUG/TP/23 Świadczenie usług serwisu, konserwacji i przeglądów systemów gaszenia gazem (SUG) dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-16 2023-11-27 10:00 2023-12-19
60/FIREWALL/PN/23 Rozbudowa środowiska sieciowego FortiNet poprzez dostawę firewalli, wsparcia producenta i oprogramowania do centralnego zarządzania oraz analizy logów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-23 2023-11-03 10:00 2024-01-02
69/DOSTAWA SAMOCHODÓW-BDG/TP/23 Dostawa samochodów dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców (2 części) Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-19 2023-10-31 10:00 2023-12-06
61/MACIERZE QNAP/TP/23 Rozbudowa posiadanych macierzy dyskowych QNAP wraz z dostawą i gwarancją dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-18 2023-10-26 10:00 2024-01-02
55/UPS-2/TP/23 Świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-13 2023-10-24 10:00 --
68/DOSTAWA MEBLI-BDG/TP/23 dostawę mebli dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-13 2023-10-26 11:00 2023-11-29
66/KONFERENCJA-DKiBM/TP/23 Świadczenie usług konferencyjnych oraz hotelarsko-gastronomicznych podczas konferencji informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0 (...) Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-11 2023-10-19 10:00 2023-12-06
65/SYSTEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ/TP/23 Dostawa, instalacja, konfiguracja i migracja systemu poczty elektronicznej MS Exchange 2016 do najnowszej wersji on-premise dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-04 2023-10-20 11:00 2023-12-19
54/SPRZĘT SPORTOWY/TP/23 Dostawa sprzętu sportowego i rekreacyjnego do ośrodków dla cudzoziemców. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-03 2023-10-13 12:00 2023-12-27
62/AGD I RTV/TP/23 Dostawa urządzeń RTV i AGD na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-02 2023-10-18 12:00 2023-12-06
64/DOSTAWA WYPOSAŻENIA/TP/23 Dostawa wyposażenia pomieszczeń ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-28 2023-10-09 11:00 2023-12-06
31/OPROGRAMOWANIE/TP/23 Dostawa licencji oprogramowania Microsoft Office lub równoważnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-27 2023-10-11 12:00 2024-01-10
53/USŁUGI SERWISOWE/TP/23 Świadczenie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-26 2023-10-09 11:00 2023-10-25
51/BONY TOWAROWE-3/PN/23 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-22 2023-10-20 10:00 2023-12-19
56/WYPRAWKI DLA DZIECI/TP/23 Dostawa wyprawek dla dzieci na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-21 2023-10-02 11:00 2023-10-20
48/TEKSTYLIA/TP/23 Dostawa tekstyliów higieniczno - wypoczynkowych do ośrodków dla cudzoziemców. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-18 2023-09-28 12:00 2023-12-27
52/WÓZKI DZIECIĘCE/TP/23 Dostawa wózków dziecięcych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-18 2023-09-28 11:00 2023-10-25
50/DOSTAWA WYPRAWEK SZKOLNYCH/TP/23 Dostawa wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-11 2023-09-25 11:00 2023-10-25
47/MEBLE-DPU/PN/23 Dostawa mebli biurowych dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-11 2023-10-06 10:00 2024-01-02

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa