Zakończone postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie 29/OCHRONA – WARSZAWA/US/20 Usługi społeczne Części: 1 2021-03-08 16:05
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Ośrodkach dla cudzoziemców. 26/OCHRONA – OŚRODKI/US/20 Usługi społeczne Części: 1, 2, 3, 4 2021-02-08 14:15
Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców 23/DOSTAWA OLEJU/PN/20 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-04 14:43

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa