Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 61  pokazuj  pozycji

29/OCHRONA – WARSZAWA/US/20 Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Usługi społeczne Części: 1 2021-03-08 16:05
26/OCHRONA – OŚRODKI/US/20 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Ośrodkach dla cudzoziemców. Usługi społeczne Części: 1, 2, 3, 4 2021-02-08 14:15
23/DOSTAWA OLEJU/PN/20 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-04 14:43
14/DOSTAWA INFRASTRUKTURY/PN/20 Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK) Postępowanie PZP Części: 1 2020-09-29 13:13
15/USŁUGI SPRZĄTANIA/PN/20 Świadczenie usług sprzątania w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców położonych w Białej Podlaskiej, Lininie, Podkowie Leśnej- Dębaku oraz sprzątania i drobnych prac konserwacyjnych w obiekcie w Czerwonym Borze Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4 2020-09-03 11:43
9/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/20 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej- Dębaku i w Lininie Postępowanie PZP Części: 7, 8 2020-09-03 10:24
7/USŁUGI EDUKACYJNE-WARSZAWA/US/20 Świadczenie usług edukacyjnych na terenie Warszawy na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Części: 1 2020-07-06 15:52
9/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE/PN/20 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej- Dębaku i w Lininie Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 2020-06-15 09:56
6/DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH/PN/20 Dostawa bonów towarowych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-18 15:27
3/OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW/PN/20 Pełnienie nadzoru, całodobowej obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-12 13:07
5/ZAJĘCIA ADAPTACYJNE/US/20 Świadczenie usług edukacyjno- adaptacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Części: 1 2020-03-16 13:56
2/CATERING – BIAŁA PODLASKA/US/20 Świadczenie usług cateringowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej Usługi społeczne Części: 1 2020-03-05 14:45
41/TŁUMACZENIA-2/PN/19 Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 1 2020-01-02 10:17
42/DOSTAWA OLEJU/PN/19 Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-20 12:26
36/USŁUGI EDUKACYJNE/US/19 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne Części: 1 2019-10-17 15:50
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 6 2019-10-02 13:55
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 5 2019-10-02 13:53
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 3 2019-10-02 13:52
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 2 2019-10-02 13:51
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 4 2019-10-02 13:42
17/OŚRODKI/US/19 Zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Usługi społeczne Części: 1 2019-10-02 13:42
34/MISJE BADAWCZE PN/19 Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 2 2019-09-27 16:04
34/MISJE BADAWCZE PN/19 Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-27 16:03
30/USŁUGI SPRZĄTANIA-WARSZAWA/PN/19 Świadczenie usług sprzątania na terenie obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-12 14:38
19/TŁUMACZENIA/PN/19 Wykonywanie tłumaczeń na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Postępowanie PZP Części: 2 2019-09-03 15:00

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa