Wyszukiwarka

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

6/DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO/PN/23 Sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-24 2023-05-24 Małgorzata Kalinowska
9/OCHRONA-JACHRANKA/US/23 Świadczenie usług ochrony nieruchomości Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Jachrance 81 Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-11 2023-05-11 Łukasz Dmowski
20/MODERNIZACJA SYSTEMU POBYT-2/PN/22 Modernizacja oraz utrzymanie wraz ze wsparciem technicznym Systemu Pobyt (w tym Krajowego Systemu Konsultacyjnego) oraz utrzymanie i wsparcie techniczne portalu Moduł Obsługi Spraw Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-17 2022-10-17 Ewa Smęt
30/ARTYKUŁY SPOŻYWCZE-3/PN/22 Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do Punktów Żywienia w ośrodkach dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębaku i w Lininie. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-17 2022-10-17 Ewa Smęt
29/INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA/PN/22 Dostawa i konfiguracja urządzeń oraz licencji niezbędnych do rozszerzenia infrastruktury informatycznej w związku z rozbudową wdrożonego Modułu Obsługi Spraw wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego. Urząd do Spraw Cudzoziemców Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-11 2022-10-11 Ewa Smęt
23/USŁUGI EDUKACYJNE-2/US/22 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców Urząd do Spraw Cudzoziemców Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-02 2022-08-10 Łukasz Dmowski

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa